تاپ بندی زنانه
39
تاپ دور گردنی ملانژ
14
آستین یک طرفه اسپان زنانه زرد
13
آستین یک طرفه اسپان زنانه قرمز
12
نیم تنه اسپان زنانه
11
نیم تنه ملانژ زنانه
10
تی شرت ملانژ زنانه
9
تی شرت اسپان سفید زنانه
8